Certificering

Rutting Versspecialiteiten beschikt over diverse certificaten. Deze certificaten hebben betrekking op verschillende onderdelen binnen de bedrijfsvoering. Hieronder zijn de certificaten te zien