Kwaliteit

Mensen zijn zich over het algemeen steeds bewuster van kwaliteit. Als producent van wild en gevogelte producten staan wij dagelijks voor de uitdaging om op een verantwoorde manier kwaliteitsproducten te maken. Rutting voldoet aan de moderne EEG eisen en heeft een goedgekeurd H.A.C.C.P. procesbeheerssysteem. Tevens bezitten wij de de FSSC certificering.

Kwaliteit is iets dat hoog in het vaandel staat bij Rutting Versspecialiteiten. Kwaliteit is volgens ons een term waar heel veel zaken onder vallen.

Het begint allemaal bij de grondstoffen voor onze producten. Door een strenge selectie van de grondstoffen en leveranciers waarmee we werken wordt in het begin stadium al een belangrijke stap gezet om te komen tot een goed eindresultaat.

Het beheersen van de ambachtelijke processen is een must om te komen tot het gewenste eindresultaat. De inbreng van ervaring en expertise vanuit ons team is dan ook van groot belang.

Naast de grondstoffen en beheersing van de processen zijn de omstandigheden waarin wordt geproduceerd van groot belang. Hierbij moeten we niet alleen zorgen voor een uiterste zorgvuldigheid bij het produceren van onze producten. Ook onze medewerkers moeten de gelegenheid krijgen op het juiste niveau te kunnen presteren. Wij bieden een veilige werkomgeving waarbij het belangrijk is dat wij met het gehele team nadenken over mogelijke verbeteringen in het gehele proces.